ดาวเดิม (B612) Lyrics Romanized and English Translation By NANON

ดาวเดิม (B612) Lyrics Romanized and English Translation By NANON

ฉันนั่งมองดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้า

Chan nang mong dao thi loi kleuan fa

I sit and gaze at the stars floating in the sky

แม้จะมีดาวอยู่สักกี่ล้าน

Mae ja mee dao yu sak kee lan

Even though there may be billions of stars

ไม่เห็นดาวใด ทำให้สนใจ

Mai hen dao dai tham hai son jai

I can’t see any star that catches my interest

เห็นแค่ดาวดวงเดียวแค่นั้น

Hen kae dao duang diao kae nan

I only see one single star

แม้มันจะนานที่เราจากลา

Mae man ja naan tee rao jak la

Even though it’s been a long time since we parted ways

แม้จะได้เจอใครๆผ่านมา

Mae ja dai jur krairoe phan ma

Even though I’ve met many people along the way

ไม่เห็นมีใคร ทำให้สนใจ

Mai hen mee khrai tham hai son jai

I don’t see anyone that captures my attention

คิดถึงเธอคนเดียวแค่นั้น

Kid teung ther kon diao kae nan

I only think of you, just you

เหมือนว่าโลกของฉันยังมีแค่เรา

Meuan wa lok kong chan yang mee kae rao

It feels like my world only consists of us

เหมือนว่าฉันไม่คิดจะลืมเรื่องเก่า

Meuan wa chan mai kid ja leum reuang kao

It feels like I can’t forget the past

เหมือนพอไม่มีเธอก็มีแค่ความเหงา

Meuan por mai mee ther kor mee kae kwaao

It feels like when you’re not here, there’s only loneliness

ไม่เคยจะเริ่มใหม่

Mai koey ja reum mai

I never want to start anew

เดินทางไกลเท่าไร ก็ยืนที่เก่า

Deun thang ngai tao rai gor yeun tee kao

No matter how far I travel, I remain in the old place

ใจมันไม่เคยลืมภาพเรา

Jai man mai koey leum phaprao rao

My heart never forgets our memories

ฉันยังทำได้เพียงมองที่ดาวดวงเดิม

Chan yang tam dai phiang mong tee dao duang

I can only look at the same old star

คิดถึงวันดีๆที่มีเธอคนเดิม

Kid teung wan dee dee tee mee ther kon diao

Longing for the good days with you

ลองเปิดใจเท่าไร ก็เป็นอย่างเก่า

Long pao dai tao rai gor bpen yang kao

No matter how much I open my heart, it’s still the same old

พยายามเท่าไรก็เสียเปล่า

Phayayaam tao rai gor sia plao

Trying as much as I can is in vain

เพราะว่าฉันยังรอรอแค่ดาวดวงเดิม

Phrawa chan yang raw raw kae dao duang

Because I still wait, only for the same old star

และไม่เคยต้องการ ให้ใครแทนที่เธอ

Lae mai koey tong gaan hai khrai thaen tee ther

And I never want anyone to replace you

ก็ไม่เคยเข้าใจ ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่

Kor mai koey kao jai mai wa ja naan tao rai

I never understand, no matter how long it takes

ไม่เคยมีใครที่จะเข้ามาเป็นความทรงจำใหม่ๆ

Mai koey mee khrai tee ja kao ma pen khwaam song jam mai mai

There will never be anyone to become a new memory

แม้ว่ามันจะเจ็บ ฉันก็เลือกจะเจ็บ เพราะฉันเลือกจะเก็บเธอไว้

Mae wa man jaep chan kor leum jep phraw chan leum kor gap ther wai

Even though it hurts, I choose to endure the pain,Because I choose to keep you with me

เหมือนว่าโลกของฉันยังมีแค่เรา

Meuan wa lok kong chan yang mee kae rao

It feels like my world only consists of us

เหมือนว่าฉันไม่คิดจะลืมเรื่องเก่า

Meuan wa chan mai kid ja leum reuang kao

It feels like I can’t forget the past

เหมือนพอไม่มีเธอก็มีแค่ความเหงา

Meuan por mai mee ther kor mee kae kwaao

It feels like when you’re not here, there’s only loneliness

ไม่เคยจะเริ่มใหม่

Mai koey ja reum mai

I never want to start anew

เดินทางไกลเท่าไร ก็ยืนที่เก่า

Deun thang ngai tao rai gor yeun tee kao

No matter how far I travel, I remain in the old place

ใจมันไม่เคยลืมภาพเรา

Jai man mai koey leum phaprao rao

My heart never forgets our memories

ฉันยังทำได้เพียงมองที่ดาวดวงเดิม

Chan yang tam dai phiang mong tee dao duang

I can only look at the same old star

คิดถึงวันดีๆที่มีเธอคนเดิม

Kid teung wan dee dee tee mee ther kon diao

Longing for the good days with you

ลองเปิดใจเท่าไร ก็เป็นอย่างเก่า

Long pao dai tao rai gor bpen yang kao

No matter how much I open my heart, it’s still the same old

พยายามเท่าไรก็เสียเปล่า

Phayayaam tao rai gor sia plao

Trying as much as I can is in vain

เพราะว่าฉันยังรอรอแค่ดาวดวงเดิม

Phrawa chan yang raw raw kae dao duang

Because I still wait, only for the same old star

และไม่เคยต้องการ ให้ใครแทนที่เธอ

Lae mai koey tong gaan hai khrai thaen tee ther

And I never want anyone to replace you

เดินทางไกลเท่าไร ก็ยืนที่เก่า

Deun thang ngai tao rai gor yeun tee kao

No matter how far I travel, I remain in the old place

ใจมันไม่เคยลืมภาพเรา

Jai man mai koey leum phaprao rao

My heart never forgets our memories

ฉันยังทำได้เพียงมองที่ดาวดวงเดิม

Chan yang tam dai phiang mong tee dao duang

I can only look at the same old star

คิดถึงวันดีๆที่มีเธอคนเดิม

Kid teung wan dee dee tee mee ther kon diao

Longing for the good days with you

ลองเปิดใจเท่าไร ก็เป็นอย่างเก่า

Long pao dai tao rai gor bpen yang kao

No matter how much I open my heart, it’s still the same old

พยายามเท่าไรก็เสียเปล่า

Phayayaam tao rai gor sia plao

Trying as much as I can is in vain

เพราะว่าฉันยังรอรอแค่ดาวดวงเดิม

Phrawa chan yang raw raw kae dao duang

Because I still wait, only for the same old star

และไม่เคยต้องการ ให้ใครแทนที่เธอ

Lae mai koey tong gaan hai khrai thaen tee ther

And I never want anyone to replace you.

%d bloggers like this: