You Xing De Chi Bang Lyrics Pinyin 有形的翅膀歌词拼音 And English Translation By 张韶涵 Angela Zhang

You Xing De Chi Bang Lyrics Pinyin 有形的翅膀歌词拼音 And English Translation By 张韶涵 Angela Zhang

词:吴青峰

曲:吴青峰

这一路 翻阅了 喜与悲 是与非

zhe yi lu fan yue le xi yu bei shi yu fei

On this journey, flipping through joy and sorrow, right and wrong,

一双眼 看过许多变迁

yi shuang yan kan guo xu duo bian qian

A pair of eyes has witnessed numerous changes.

有时候 我也会 觉得有一点累

you shi hou wo ye hui jiao de you yi dian lei

Sometimes, I also feel a little tired,

一瞬间 怀疑身边一切

yi shun jian huai yi shen bian yi qie

In an instant, doubting everything around me.

隐形翅膀 带着我幻想

yin xing chi bang dai zhe wo huan xiang

Invisible wings carry me in fantasy,

掠过那绝望 找希望

lue guo na jue wang zhao xi wang

Sweeping away despair, seeking hope.

你的力量 却是我身上

ni de li liang que shi wo shen shang

Your strength resides within me,

真实的飞翔

zhen shi de fei xiang

Real flight.

带着我抵挡 曾受过的伤

dai zhe wo di dang ceng shou guo de shang

Carrying me, resisting the wounds I’ve endured,

每一个孤单的晚上

mei yi ge gu dan de wan shang

Every lonely night,

我们是彼此 有形的翅膀

wo men shi bi ci you xing de chi bang

We are each other’s tangible wings,

学着更坚强

xue zhe geng jian qiang

Learning to be stronger.

这一路 经历了 爱与恨 错与对

zhe yi lu jing li le ai yu hen cuo yu dui

On this journey, experiencing love and hate, mistakes and rights,

一句话 很难说得完全

yi ju hua hen nan shuo de wan quan

A sentence is difficult to express completely.

有时候 我也会 想要掉一些泪

you shi hou wo ye hui xiang yao diao yi xie lei

Sometimes, I also want to shed some tears,

哭完了 再站起来面对

ku wan le zai zhan qi lai mian dui

After crying, I stand up and face it again.

隐形翅膀 带着我幻想

yin xing chi bang dai zhe wo huan xiang

Invisible wings carry me in fantasy,

掠过那绝望 找希望

lue guo na jue wang zhao xi wang

Sweeping away despair, seeking hope.

你的力量 却是我身上

ni de li liang que shi wo shen shang

Your strength resides within me,

真实的飞翔

zhen shi de fei xiang

Real flight.

带着我抵挡 曾受过的伤

dai zhe wo di dang ceng shou guo de shang

Carrying me, resisting the wounds I’ve endured,

每一个孤单的晚上

mei yi ge gu dan de wan shang

Every lonely night,

我们是彼此 有形的翅膀

wo men shi bi ci you xing de chi bang

We are each other’s tangible wings,

学着更坚强

xue zhe geng jian qiang

Learning to be stronger.

我曾害怕 所以我懂得

wo ceng hai pa suo yi wo dong de

I used to be afraid, so I understand,

难免会沮丧的模样

nan mian hui ju sang de mo yang

The inevitable appearance of discouragement.

我受过伤 所以更渴望

wo shou guo shang suo yi geng ke wang

I’ve been hurt, so I yearn even more,

美丽的飞翔

mei li de fei xiang

For beautiful flight.

你在我身旁 陪我勇敢唱

ni zai wo shen pang pei wo yong gan chang

You are by my side, accompanying my brave song,

像一个保护着我的家

xiang yi ge bao hu zhe wo de jia

Like a guardian of my home.

我们是彼此 有形的翅膀

wo men shi bi ci you xing de chi bang

We are each other’s tangible wings,

飞进了坚强

fei jin le jian qiang

Flying into strength.

真实的翅膀 擦去那泪光

zhen shi de chi bang ca qu na lei guang

Real wings wiping away those tears,

还记得梦想

hai ji de meng xiang

Still remembering the dreams.

%d bloggers like this: