Zhe Shi Qi Miao En Dian Lyrics Pinyin 这是奇妙恩典 And English Translation By Bethel敬拜团

Bethel敬拜团 – 这是奇妙恩典 Zhe Shi Qi Miao En Dian Lyrics Pinyin And English Translation

谁破除黑暗 罪恶的权势

shui po chu hei an  zui e de quan shi

Who breaks down the power of darkness and sin

谁爱的大能 远胜过一切

shui ai de da neng  yuan sheng guo yi qie

Who loves with a power far greater than all

荣耀的君王 万王之王耶稣

rong yao de jun wang  wan wang zhi wang ye su

Jesus, the King of kings, the King of glory

 

谁以雷声来 震动这世界

shui yi lei sheng lai  zhen dong zhe shi jie

Who shakes the world with the sound of thunder

谁令人赞叹 祂奇妙作为

shui ling ren zan tan  ta qi miao zuo wei

Who marvels at His wondrous works

荣耀的君王 万王之王耶稣

rong yao de jun wang  wan wang zhi wang ye su

Jesus, King of kings, King of glory

 

这是奇妙恩典 祢不失败的爱

zhe shi qi miao en dian  mi bu shi bai de ai

This is wonderful grace, Thy unfailing love

祢竟会代替我 为我承担十架

mi jing hui dai ti wo  wei wo cheng dan shi jia

That Thou wouldst take my place and bear the cross for me

舍下祢的生命 释放我得自由

she xia mi de sheng ming  shi fang wo de zi you

Lay down Thy life and set me free

耶稣我宣扬 祢所做的一切

ye su wo xuan yang  mi suo zuo de yi qie

Jesus I proclaim All that Thou hast done

祢所做的一切

mi suo zuo de yi qie

All that Thou hast done

 

谁把我混乱 带回到秩序

shui ba wo hun luan  dai hui dao zhi xu

Who brought me back to order

谁使这孤儿 成为神儿女

shui shi zhe gu er  cheng wei shen er nu

Who made this orphan a child of God

荣耀的君王 万王之王耶稣

rong yao de jun wang  wan wang zhi wang ye su

Jesus, King of kings, King of glory

 

以真理公义 祢掌管列国

yi zhen li gong yi  mi zhang guan lie guo

In truth and righteousness You rule over the nations

在一切事上 如明光照耀

zai yi qie shi shang  ru ming guang zhao yao

In all things shine as a bright light

荣耀的君王 万王之王耶稣

rong yao de jun wang  wan wang zhi wang ye su

Jesus, King of kings, King of kings, King of glory

 

这是奇妙恩典 祢不失败的爱

zhe shi qi miao en dian  mi bu shi bai de ai

This is wonderful grace, Thy unfailing love

祢竟会代替我 为我承担十架

mi jing hui dai ti wo  wei wo cheng dan shi jia

That Thou wouldst take my place and bear my cross

舍下祢的生命 释放我得自由

she xia mi de sheng ming  shi fang wo de zi you

Lay down Thy life and set me free

耶稣我宣扬 祢所做的一切

ye su wo xuan yang  mi suo zuo de yi qie

Jesus I proclaim All that Thou hast done

祢所做的一切

mi suo zuo de yi qie

All that Thou hast done

%d bloggers like this: