แค่คิดก็ผิดแล้ว Unlovable Lyrics Romanized And English Translation By Ohm Pawat

Ohm Pawat – แค่คิดก็ผิดแล้ว Unlovable Lyrics Romanized And English Translation

Ost.หนังรักเรื่องที่แล้ว 10 Years Ticket

ถ้าโลกนี้มีแค่เราก็คงดี

thaa loke nii mee kaa-sae rao kong dii

I wish there were only us in the world

ความรักของเราก็คงไม่ผิดใช่ไหม

ku-waa rak kong rao kong mai-pid chai mai

So our love wouldn’t be wrong

แต่บังเอิญไม่เป็นอย่างนั้น

dtaae baung-en mai pen yang nan

But reality doesn’t work in our favor

และฉันคงไม่ได้ทำตามหัวใจ

laae chun kong mai dai tam dtam hua-jai

I probably can never follow my heart

 

ความรักเรามันผิดเหรอ

ku-waa rak rao mun pid leu

Is our love wrong?

ฉันหรือเธอหรือเพราะใคร

chun leu teu leu phrao khrai

Is it me, you, or who?

ทั้งที่เราก็ต่างรัก

tung tee rao kong dtang rak

Our love for each other is true

ใยจึงยากนักหัวใจ

yai jeung yaak nak hua-jai

Why does it have to be so complicated?

อยู่ใกล้กันเพียงเท่านี้

yu glai kun pieng dtao nee

We’re so close

ดูเหมือนเราช่างแสนไกล

duu meuan rao chang saen glai

Yet it seems so far

แค่คิดก็ผิดแล้ว

kaa kit kong pid leu

Just thinking about it is wrong

 

รัก เธอ ไม่ ได้

rak teu mai dai

I can’t love you

บอกตัวเองให้จำไว้

bok dtua-ngen hai jum wai

I tell myself to remember

รัก เธอ ไม่ ได้

rak teu mai dai

I can’t love you

แม้อยากรักสักเท่าไร

mae yaak rak suk dtao rai

No matter how much I want to

รักของเธอและฉัน

rak kong teu laae chun

Guess the love between me and you

คงเป็นได้เพียงแค่ฝันใช่ไหม

kong pen dai pieng fan chai mai

Could never be a dream come true

แค่อยากรักยังไม่ได้เลย

kaa yaak rak yang mai dai leu

Wanting to love you is still hard to do

 

 

ความรักเรามันผิดเหรอ

ku-waa rak rao mun pid leu

Is our love wrong?

ฉันหรือเธอหรือเพราะใคร

chun leu teu leu phrao khrai

Is it me, you, or who?

ทั้งที่เราก็ต่างรัก

tung tee rao kong dtang rak

Our love for each other is true

ใยจึงยากนักหัวใจ

yai jeung yaak nak hua-jai

Why does it have to be so complicated?

อยู่ใกล้กันเพียงเท่านี้

yu glai kun pieng dtao nee

We’re so close

ดูเหมือนเราช่างแสนไกล

duu meuan rao chang saen glai

Yet it seems so far

แค่คิดก็ผิดแล้ว

kaa kit kong pid leu

Just thinking about it is wrong

 

รัก เธอ ไม่ ได้

rak teu mai dai

I can’t love you

บอกตัวเองให้จำไว้

bok dtua-ngen hai jum wai

I tell myself to remember

รัก เธอ ไม่ ได้

rak teu mai dai

I can’t love you

แม้อยากรักสักเท่าไร

mae yaak rak suk dtao rai

No matter how much I want to

รักของเธอและฉัน

rak kong teu laae chun

Guess the love between me and you

คงเป็นได้เพียงแค่ฝันใช่ไหม

kong pen dai pieng fan chai mai

Could never be a dream come true

แค่อยากรักยังไม่ได้เลย

kaa yaak rak yang mai dai leu

Wanting to love you is still hard to do

%d bloggers like this: