Hou Yan Wu Chi 厚顏無恥 By Qu Xiao Bing 曲肖冰 Pinyin Lyrics And English Translation 

曲肖冰 Qu Xiao Bing – 厚顏無恥 Hou Yan Wu Chi Pinyin Lyrics And English Translation

作詞:畢蘿

作曲:劉濤

 

怎麽擁有屬於妳的城市

zen me yong you shu yu nai de cheng shi

How to own your city

關於妳的片段全都描寫成詩

guan yu nai de pian duan quan dou miao xie cheng shi

It’s all about you. it’s all about poetry.

妳的身影也拼湊成故事

nai de shen ying ye pin cou cheng gu shi

Your figure is also pieced together into a story

我不願再提及妳和妳的名字

wo bu yuan zai ti ji nai he nai de ming zi

I don’t want to mention you and your name again.

適可而止

shi ke er zhi

Enough is enough.

戒掉沒有用的固執

jie diao mei you yong de gu zhi

Quit useless stubbornness.

記憶都被封存日誌

ji yi dou bei feng cun ri zhi

Memories are sealed

慢慢遺忘將思念終止

man man yi wang jiang si nian zhong zhi

Slowly forgotten the miss

無法預知

wu fa yu zhi

Unpredictable.

把劇情暫且先擱置

ba ju qing zan qie xian ge zhi

Put the story on hold.

驅趕夢裏虛幻的影子

qu gan meng li xu huan de ying zi

Drive away the illusory shadows of dreams

別讓它化出妳的樣子

bie rang ta hua chu nai de yang zi

Don’t let it look like you.

那關於妳的曾經

na guan yu nai de ceng jing

What about your past?

不想再去解釋

bu xiang zai qu jie shi

I don’t want to explain.

厚顏無恥我不願窮追不舍

hou yan wu chi wo bu yuan qiong zhui bu she

Brazen. I don’t want to go after you.

原諒我最後壹次

yuan liang wo zui hou yi ci

Forgive me for the last time.

妳的名字

nai de ming zi

Your name.

那關於妳的過去

na guan yu nai de guo qu

About your past.

就該原地消失

jiu gai yuan di xiao shi

You should disappear where you are.

厚顏無恥我不願窮追不舍

hou yan wu chi wo bu yuan qiong zhui bu she

Brazen. I don’t want to go after you.

原諒我最後壹次

yuan liang wo zui hou yi ci

Forgive me for the last time.

妳的名字

nai de ming zi

Your name.

怎麽擁有屬於妳的城市

zen me yong you shu yu nai de cheng shi

How to own your city

關於妳的片段全都描寫成詩

guan yu nai de pian duan quan dou miao xie cheng shi

It’s all about you. it’s all about poetry.

妳的身影也拼湊成故事

nai de shen ying ye pin cou cheng gu shi

Your figure is also pieced together into a story

我不願再提及妳和妳的名字

wo bu yuan zai ti ji nai he nai de ming zi

I don’t want to mention you and your name again.

適可而止

shi ke er zhi

Enough is enough.

戒掉沒有用的固執

jie diao mei you yong de gu zhi

Quit useless stubbornness.

記憶都被封存日誌

ji yi dou bei feng cun ri zhi

Memories are sealed

慢慢遺忘將思念終止

man man yi wang jiang si nian zhong zhi

Slowly forgotten the miss

無法預知

wu fa yu zhi

Unpredictable.

把劇情暫且先擱置

ba ju qing zan qie xian ge zhi

Put the story on hold.

驅趕夢裏虛幻的影子

qu gan meng li xu huan de ying zi

Drive away the illusory shadows of dreams

別讓它化出妳的樣子

bie rang ta hua chu nai de yang zi

Don’t let it look like you.

那關於妳的曾經

na guan yu nai de ceng jing

What about your past?

不想再去解釋

bu xiang zai qu jie shi

I don’t want to explain.

厚顏無恥我不願窮追不舍

hou yan wu chi wo bu yuan qiong zhui bu she

Brazen. I don’t want to go after you.

原諒我最後壹次

yuan liang wo zui hou yi ci

Forgive me for the last time.

妳的名字

nai de ming zi

Your name.

那關於妳的過去

na guan yu nai de guo qu

About your past.

就該原地消失

jiu gai yuan di xiao shi

You should disappear where you are.

厚顏無恥我不願窮追不舍

hou yan wu chi wo bu yuan qiong zhui bu she

Brazen. I don’t want to go after you.

原諒我最後壹次

yuan liang wo zui hou yi ci

Forgive me for the last time.

妳的名字

nai de ming zi

Your name.

那關於妳的過去

na guan yu nai de guo qu

About your past.

就該原地消失

jiu gai yuan di xiao shi

You should disappear where you are.

厚顏無恥我不願窮追不舍

hou yan wu chi wo bu yuan qiong zhui bu she

Brazen. I don’t want to go after you.

原諒我最後壹次

yuan liang wo zui hou yi ci

Forgive me for the last time.

妳的名字

nai de ming zi

Your name.

那關於妳的過去

na guan yu nai de guo qu

About your past.

就該原地消失

jiu gai yuan di xiao shi

You should disappear where you are.

厚顏無恥我不願窮追不舍

hou yan wu chi wo bu yuan qiong zhui bu she

Brazen. I don’t want to go after you.

原諒我最後壹次

yuan liang wo zui hou yi ci

Forgive me for the last time.

妳的名字

nai de ming zi

Your name.

那關於妳的過去

na guan yu nai de guo qu

About your past.

就該原地消失

jiu gai yuan di xiao shi

You should disappear where you are.

厚顏無恥我不願窮追不舍

hou yan wu chi wo bu yuan qiong zhui bu she

Brazen. I don’t want to go after you.

原諒我最後壹次

yuan liang wo zui hou yi ci

Forgive me for the last time.

妳的名字

nai de ming zi

Your name.


%d bloggers like this: